Hipersensibilitat dental, què és i com tractar-la?

Hipersensibilitat dental, què és i com tractar-la?

L’hipersensibilitat dentinària és una síndrome dolorosa, sovint de caràcter crònic amb exacerbacions agudes. Aquesta es caracteritza per una resposta dolorosa a estímuls que en condicions normals no causarien molèsties (com ara el fred, calor, àcid o pressió tàctil).

La sensibilitat dental es caracteritza per un dolor curt i agut que s’origina a la dentina (nucli de la dent) exposada com a resposta a estímuls tèrmics, tàctils, osmòtics o químics, que no pot ser atribuït a cap altra afecció dental.

Entre els factors que causen sensibilitat dentinària, hi trobem l’abrasió mecànica, l’erosió química, la retracció de la geniva, l’edat, la malposició dentària i un raspallat traumàtic. La periodontitis i els bacteris que penetren als túbuls també poden provocar irritacions i hipersensibilitat. A més, també poden ser causes freqüents la fractura de dents o restauracions dentals, l’esmalt hipoplàsic, tractaments com els raspats i allisats radiculars  i el consum d’una dieta amb gran quantitat d’àcids (en els últims anys s’ha vist incrementat en pacients joves per l’excés del consum de begudes acidogèniques i l’ús excessiu de productes d’emblanquiment sense supervisió).

Centre Dental Cise | Hipersensibilitat dental
Per a un correcte tractament de la sensibilitat dental, és molt important establir unes mesures preventives, juntament amb un tractament adeqüat.

Mesures preventives

  1. Evitar el consum de begudes i aliments àcids.
  2. Corregir els mals hàbits.
  3. Bona tècnica d’higiene oral i ús de pasta poc abrasiva (<250 RDA).

Tractament a casa

Ús de dentífrics, col·lutoris i gels bioadhesius rics en nitrat potàssic i fluor per tal de bloquejar la conducció nerviosa a través dels túbuls dentinaris.

Tractament a la consulta

Primerament, el dentista haurà d’ensenyar una bona tècnica de raspallat i indicar quin raspall i dentífric convé utilitzar. A més, es poden realitzar tractaments de fluor concentrat i es tractaran les restauracions que estiguin fracturades. En casos de sensibilitat dental severa amb pèrdua de teixit tou o dur, es poden realitzar diversos tractaments conservadors per tal de reduir la sensibilitat dental.

A més, si aquesta hipersensibilitat s’associa a alteracions estètiques, es pot corregir mitjançant una cirurgia periodontal que aconsegueix recobrir la superfície exposada a través de la col·locació d’un empelt gingival.

Dra. Alba Ribas i Serrano
COEC 7510

Centre Dental Cise | Hipersensibilitat dental