Implants dentals

Els implants dentals són una molt bona opció per reemplaçar un o diverses peces dentals que faltin.

Quan s’ha perdut una dent, es perd tant la corona com l’arrel. Per reemplaçar aquesta arrel utilitzarem una mena de cargol, de titani, que col·locarem dins de l’os maxil·lar en un “jaç ossi” que nosaltres farem, amb anestèsia local.

Per què reposar les dents perdudes?

  • Si es perd una dent es compromet l’habilitat per mastegar.
  • També s’incrementa la càrrega a les dents i molars que es queden, escurçant la seva supervivència en la boca.
  • Les dents veïnes perden el seu eix i provoquen inestabilitat, fet que compromet l’articulació mandibular.
  • Així mateix, provoca un impacte estètic.

Quants implants dentals es necessiten?

El nombre d’implants dentals es determina mitjançant l’estudi del cas. Per aquesta raó, es prendran models de guix, es faran radiografies i altres proves complementàries necessàries per a un estudi d’implantologia.

Quant temps duren els implants dentals?

La durada dels implants dentals dependrà en gran mesura del manteniment que fem amb les corresponents revisions en la clínica dental, de la presència o no d’hàbits nocius com el tabaquisme, així com de la cura personal diària.

Els implants dentals col·locats en el nostre centre són de primera qualitat. No obstant això, recomanem un manteniment i seguiment amb el dentista per poder garantir la màxima durada.

Implants dentals