Pròtesis dentals fixes: Gran qualitat de vida

Pròtesis dentals fixes: Gran qualitat de vida

Té problemes amb la seva dentadura? Li falten dents o es mouen les que té? Dificultats per parlar, per gaudir d’un bon àpat, per dibuixar un somriure?
Tenim la solució! Presentem les pròtesis fixes.

Què són?

Les pròtesis fixes són pròtesis dentals suportades per peces dentals naturals, implants dentals o tots dos combinats.
El professional, després d’un estudi clínic, protètic i radiogràfic, indicarà al pacient si pot ser portador d’una pròtesi fixa, és la pròtesi més còmoda i similar al natural que es pugui col·locar, li permetrà al pacient realitzar la seva vida diària sense cap limitació , excepte les mateixes que hi ha per a les peces dentals naturals.

Quins passos cal seguir?

El procediment consisteix a realitzar prèviament una pròtesi fixa provisional de resina acrílica. A la primera visita el professional donarà forma a les peces dentals naturals que seran utilitzades com a pilars de suport. Cal desterrar la idea que perquè es faci servir una peça com a suport d’una pròtesi fixa, l’estem destruint, debilitant o perjudicant; aquest concepte neix de les cases comercials que necessiten potenciar les vendes d’implants dentals.

Si la pròtesi fixa fora combinada dent amb implants dentals o només sobre implants dentals, hauríem de col·locar els implants pertinents i esperar el temps d’osteointegració, excepte que es faci càrrega immediata, llavors no hi ha espera alguna per a la col·locació del provisional fixa sobre ells.

A la següent visita, s’han de prendre les impressions definitives, que seran buidades i muntades en articulador amb l’ajuda dels registres de mossegada presos al pacient. Tot això s’enviarà al laboratori dental per a la confecció de la pròtesi, mentrestant el pacient portarà el provisional per fer la seva vida diària.

A partir d’aquí hi ha diverses opcions segons la complexitat del cas, o bé realitzarem diferents proves en boca (estructura metàl·lica interna, bescuit de porcellana, etc.), així com en alguns casos realitzarem encerats i proves estètiques prèvies. Acabat tot això, quan estigui acabada la pròtesi fixa i llesta per a la seva col·locació, l’adaptarem en boca i realitzarem ajustos oclusals, perquè el seu funcionament sigui com el de les peces dentals naturals.

Tenint en compte que els materials amb què es poden confeccionar són molts i variats: porcellana, zirconi, composites, peek, etc; així com incloent entre les diferents classes de pròtesis fixa: caretes, corones, ponts, rehabilitacions, híbrides, etc …

Quines avantatges tenen?

Els avantatges són molts, i molt diversos:

  • Estètica excel·lent.
  • No canvia el color amb el pas del temps.
  • Conservació de l’estructura dental.
  • Adaptació gingival molt bona.
  • Resistent a l’abrasió masticatòria.
  • Bona adhesió tant amb la dent com amb els additaments d’implants.
  • Gran comoditat i funció.

Abans | Després

En resum… una solució còmoda, pràctica i definitiva!

Les pròtesis fixes són molt més còmodes que les removibles, en no haver de retirar-la després de cada menjar per netejar-evitant el trastorn que això suposa. D’altra banda la subjecció i fermesa que aporta una pròtesi fixa és superior a la d’una removible, aconseguint una major seguretat en mastegar i en parlar. És de destacar que requereixen una bona cura i higiene diària per part del pacient, així com un procés de revisió per part del seu dentista.

Si pensa que pot augmentar la seva qualitat de vida amb la col·locació d’una rehabilitació oral mitjançant pròtesis fixes reemplaçant les peces dentals naturals absents, no dubti en consultar-nos.  A Centre Dental Cise, l’informarem detalladament, gratuïtament, i sense compromís per part seva!

Dr. Manuel López de Calatayud
COEC 3800

Implants dentals fixes