Per què una pròtesi fixa?

Per què una pròtesi fixa?

Tots sabem que davant la pèrdua d’una o diverses peces dentals, si no realitzem el seu reemplaçament a curt termini, produeix desplaçaments indesitjats de les dents romanents en boca. Aquests moviments condueixen a mala oclusió, càries, retenció d’aliments, entre d’altres. Una pròtesi dental fixa o un pont fix, és una manera excel.lent de substituïr les dents que falten. Aquesta pròtesi fixa pot ser sobre dents o sobre implants dentals, avui comentarem la primera opció.

Actualment hi han diversos tipus de ponts fixos que es poden utilitzar amb excel.lents resultats, tant en l’aspecte funcional com en l’estètic, ja sigui per reemplaçar una sola peça absent com diverses, realitzant una rehabilitació completa d’arcada en aquest cas.

La pròtesi fixa dentosoportada es fa sobre dents romanents, per a substituïr les dents que falten. Aquestes prótesis són fabricades de “metall”- porcellana, es diu “metall” perquè és l’aspecte que té, tot i que es fa de diversos aliatges o combinació de metalls fins a utilitzar metalls fins, com l’or i la plata; això seria la base del pont que li donarà rigidesa i suport a la pròtesi per a aguantar les forces de masticació i l’ús normal, seria l’estructura que estaría en íntim contacte amb les dents, realitzant a més el segellat adequat del pont, el qual, al final, serà cobert de porcellana donant-li el toc estètic i funcional final.

Per què parlem de ponts fixos suportats per dents? Perquè encara que vulguin que ho veïem així, no tots els casos es poden o s’han de solucionar amb implants dentals. Absència d’os, malàlties generals que afecten la densitat òssia, o malaltia periodontal present en boca, contraindiquen la col.locació d’implants dentals, i no per això hem de negar-li al pacient una pròtesi fixa que li doni una correcta qualitat de vida.

Amb l’arribada de l’alta tecnología en alguns casos podem prescindir dels aliatges metàl.lics i podem fer aquests ponts només de porcellana. Existeixen actualment porcellanes o zirconi tan forts o durs com el metall. Amb la diferència que són altament estètics, simulant perfectament les dents naturals. Aquestes prótesis fixes duren molts anys a la boca en condicions normals d’ús, i seguint les pautes de revisions semestrals o anuals donades pel professional dental.

Prótesis fija | Centre Dental Cise

Fa més de 40 anys que ens dediquem a rehabilitar boques mitjançant prótesis fixes, aquesta experiència ens permet poder assessorar eficientment sobre com fer-ho perquè pugui gaudir d’una correcta masticació i d’una molt bona estètica.

Quines són les raons per triar un pont fix? Omplir el/s espais de les dents que falten; Mantenir la forma facial; Evitar que les dents restants es moguin i es col.loquin fora d’oclusió; Restaurar la capacitat de masticació i de fonética; Restaurar el somriure retornant l’autoestima; És una millor opció en comparació amb les prótesis removibles (de posar i treure).

El procediment clínic, generalment requereix de dos o més visites, segons la complexitat del cas. A la primera cita, generalment es discuteix l’opció més encertada, o el tipus de pont més adequat pel pacient, després es prèn una impressió de l’àrea a restaurar que servirá de model d’estudi, el qual ens ajuda a dissenyar el tipus de pròtesi que es va triar, aquest mateix model ens ajuda a fabricar un pont temporal o provisional, que fès servir el pacient mentre es fabrica el pont o pròtesi definitiva.

A la segona cita es col.loca anestèsia (la mateixa que per a un empastament) a l’àrea on es farà el procediment, després, les dents que servirán de pilars es reduirán en un 30% d’una manera adequada, fent espai per a la corona que servirá d’enllaç al pont fix.

A la tercera cita es retira el pont provisional i es substitueix pel pont definitiu o permanent, el qual es cimentarà d’una manera definitiva, amb un adhesiu adequat per a tal fi, i dels quals hi han molts, un d’acord a cada circumstància. A partir d’aquest moment recobrarà la masticació habitual, i en la majoria dels casos millorarà la seva estètica dental.

Dr. Manuel López de Calatayud
COEC 3800

Prótesis fija | Centre Dental Cise