L’Halitosi

L’Halitosi

Ens referim a halitosi com el mal alè o mala olor que prové de la boca, i que és perceptible pels demés al respirar o al parlar. Aproximadament un 20% de la població pateix halitosi, independentment del gènere, l’edat o la classe social i en la majoria dels casos la causa és d’origen oral.

La causa del mal alè, normalment està relacionat amb l’acció de descomposició dels bacteris sobre la matèria orgànica, els quals produeixen compostos sulfurats volàtils (que són els que desprenen la mala olor).

Causes orals

Evidentment, una mala higiene i la falta de cura per la salut oral són factors que predisposen a tenir un mal alè: tenir càries extenses, mala higiene, retenció d’aliments entre les dents, abscessos, gingivitis, falta de salivació…

La llengua saburral (llengua amb acumulació de placa bacteriana) és una de les causes més freqüents, ja que la llengua és el major reservori de bacteris que existeix a la boca. La morfologia del dors de la llengua té una elevada importància ja que la presència de solcs i fissures augmenten la retenció d’aliments i biofilm bacterià.

També s’associa l’halitosi amb la malaltia periodontal (piorrea), ja que els pacients presenten més càlcul, bosses periodontals on s’hi acumulen més bacteris i sagnat gingival.

Una profilaxi professional i una acurada higiene bucal a casa, amb l’ajuda del fil dental i el raspallat de la llengua, pot reduir l’halitosi.

Causes no orals

Tot i que és la minoria, també es pot presentar mal alè per causes extraorals. L’origen pot trobar-se a l’aparell respiratori, digestiu o d’origen sistèmic.

  • Origen respiratori: respirar per la boca, obstrucció nasal i rinorrea, amigdalitis, desviació del septe nasal, pneumònia, etc.
  • Origen digestiu: refluxes gastroesofàgics, úlceres gàstriques, gastritis, presència d’Helicobacter pylori, hèrnia de hiato, vòmits, etc.
  • Altres causes: aliments d’olor forta, tabac, medicació d’olor forta, deshidratació, diabetis, hipoglucèmia, etc.

Actualment la quantitat de persones amb halitosi està disminuint gràcies a que els pacients tenen més cura de la seva higiene oral i tenen major accessibilitat a l’hora d’obtenir un diagnòstic. Tot i això, l’halitosi ha de deixar de ser un tema tabú: si algú proper pateix mal alè, se li ha de dir per tal que es busqui la causa i es trobi la solució més adequada. Acudeixi al seu odontòleg per a trobar el millor tractament per a cada cas.

Dra. Alba Ribas i Serrano
COEC 7510

Halitosi | Centre Dental Cise