La importància dels provisionals en rehabilitació oral

La importància dels provisionals en rehabilitació oral

En rehabilitació oral fixa la pròtesi provisional és aquella que s’utilitza durant períodes de temps variables, manté l’estètica, proporciona superfícies mastegadores i protegeix els teixits durs i tous; o sigui, que ens donen protecció i estabilitat posicional.

Em vull centrar en alguns aspectes: adaptació a les vores de la preparació, contorns axials normals, nínxols cervicals correctes per bona higiene i que el material, sobretot el que queda en contacte amb els teixits tous, sigui llis i polit.

I aquí faré èmfasi, si els contorns dels nostres provisionals no són correctes podem produir:

  • Sobrecontorn: recessió gingival, isquèmia del teixit per sobrepressió.
  • Infracontorn: la geniva envaeix el marge de la preparació

El provisional és la matriu que conformarà la nostra geniva per a les pròtesis definitives i ens donarà la salut gingival que necessiten les pròtesis fixes.

A més, hem de recordar que els provisionals ens donaran informació de la forma i estètica que farem servir en el definitiu, així com posició i suport labial, fonètica i dimensió vertical, això últim és molt més important en aquells casos en què hem de guanyar mil·límetres de dimensió vertical perduda.

No entrarem en la tècnica de confecció de provisionals, ni molt menys si ha de ser o no de laboratori. En rehabilitació oral, quan realitzarem una arcada completa o totes dues, el provisional SEMPRE ha de ser de laboratori.

M’atreviria a dir que gran part de l’èxit de la futura pròtesi fixa definitiva depèn de com s’hagi realitzat el provisional. És més, la relació interoclusal i la dimensió vertical de la PFD serà exactament igual a la del provisional, i aquest últim serà el que ens permeti transmetre-la correctament al laboratori dental.

Mostraré un cas com a exemple:

Foto 1 – Provisional de resina acrílica, sobrepassat en boca en un cas combinat dent implants per a càrrega immediata. Podem veure adaptació gingival i oclusió.

Foto 2 – Podem veure el cas clínic, tallats realitzats amb la tècnica B.O.P.T. del Dr. Ignazio Loi, implants Trinon Q-Implant.

Foto 3 – Aquí veiem com separem el provisional per a prendre ceres contralaterals amb l’hemiarcada col·locada en boca, respectem així la dimensió vertical i posició intermaxil·lar aconseguida amb el provisional.

Foto 4 – Pròtesi definitiva col·locada en boca.

Foto 5 – Pròtesi definitiva en oclusió.

Amb aquest cas vull donar la importància que tenen els provisionals en pròtesi fixa, i als que en moltes ocasions menyspreem i no li dediquem l’atenció que es mereixen, perjudicant o complicant el resultat final de la rehabilitació.

Dr. Manuel López de Calatayud
COEC 3800