Dents en tan sols un dia!

Dents en tan sols un dia!

La col·locació d’implants de càrrega immediata és una tècnica avançada i predictible en implantologia que permet als dentistes de Centre Dental Cise col·locar els implants i les dents fixes en menys de 24 hores. El pacient pot recuperar l’estètica del seu somriure i la funcionalitat de la seva boca en només un dia.

  1. El sistema és senzill, s’han de col·locar els implants necessaris per a arcada completa (6 a 8 implants dentals) o implant unitari quan es tracta de reposar una sola dent.
  2. La pròtesi de càrrega immediata que es col·loca el mateix dia són dents fixes i són col·locades de manera provisional per a assegurar una bona osteointegració dinàmica, fins a poder posar les dents fixes definitives als 3-6 mesos.
  3. El benefici de poder portar les dents fixes de càrrega immediata és l’avantatge de no haver de portar dentadures removibles durant la osteointegració i així ajuda a la futura adaptació de les dents fixes definitives.
  4. Recomanem la càrrega immediata i la sedació conscient especialment per reposar tota la boca amb dents fixes en tan sols un dia.

Aquesta tècnica consisteix en la col·locació dels implants dentals i d’una pròtesi provisional fixa en amb prou feines unes hores. És a dir, es col·loquen els implants i les dents en un dia. El pacient desdentat podrà gaudir de dents fixes des del primer moment.

L’alteració del somriure per falta de dents provoca la necessitat de tractaments d’implantologia immediata i predictible que retornin als pacients l’estètica dental desitjada el més aviat possible.

En ser l’estètica de la nostra boca un aspecte important a tenir en compte, els implants de càrrega immediata a Centre Dental CISE aconsegueixen recuperar l’harmonia del somriure en tan sols un dia.

La tècnica d’implants de càrrega immediata es pot posar en pràctica en sectors estètics de dents unitàries anteriors o en rehabilitacions de tota la boca (dirigides a pacients edèntuls que no toleren les pròtesis completes tradicionals per la seva poca funcionalitat i incomoditat).

Per a poder efectuar els implants de càrrega immediata es necessita complir una sèrie de requisits, com a quantitat i qualitat d’os i implants adequats, tant en grandària com en superfície.

El pacient ha d’estar sa, mantenir predisposició per col·laborar amb el seu implantòleg, i estar habituat a realitzar una bona neteja de la seva boca. A més, ha d’haver-hi un correcte estat gingival, periodontal i periapical de les dents adjacents.

Factors com una bona oclusió dental, l’existència d’espai suficient per col·locar l’implant i l’absència d’hàbits com el bruxisme són també importants al moment d’avaluar la possibilitat de dur a terme implantologia de càrrega immediata. D’aquesta manera, no en tots els pacients poden sotmetre’s al tractament. Sí que es poden col·locar implants per a càrrega diferida sempre, en aquests casos.

Els implants de càrrega immediata presenten, a més, una sèrie d’avantatges. En primer lloc, el pacient només passa per una única fase quirúrgica, fet que li proporciona una major comoditat. A més, permet abandonar pròtesis provisionals de posar i treure per a augmentar el confort del pacient, que no sempre estava conforme o còmode amb elles.

El tractament és plenament segur, predictible i fiable, però resulta important tenir en compte els requisits esmentats anteriorment, que es constaten amb un estudi minuciós tant clínic i protètic com radiològic.

Aquest estudi radiològic ho realitzem en la nostra clínica mitjançant ortopantomografia 3D i Tac.

Aquests estudis ens permeten establir la qualitat òssia del pacient, aconseguir una bona estabilitat primària de l’implant, distribuir els implants de manera que les forces funcionals siguin favorables, tot això és fonamental perquè el pacient de Centre Dental Cise pugui tenir les seves noves dents en un dia.

No dubti a consultar-nos el seu cas, visita i pressupost totalment gratuïts i sense cap compromís!

Dr. Manuel López de Calatayud
COEC 3800